40%مارتادلا

ترکیـبات :  گوشت گوساله 40% , روغن نباتی خوراکی اصلاح شده ژنتیکی , نمک تصفیه خوراکی , آرد گندم , سیر , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی , گلوتن , نشاسته گندم , پلی فسفات سدیم

40%مارتادلا خانواده

ترکیـبات :  گوشت گوساله 40% , روغن نباتی خوراکی اصلاح شده ژنتیکی , نمک تصفیه خوراکی , آرد گندم , سیر , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی , گلوتن , نشاسته گندم , پلی فسفات سدیم

TOP