محصولات فراوری شده

80%بیف استیک

ترکیـبات :  گوشت گوساله فراوری شده 97.5% , نمک تصفیه خوراکی , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی و طعم دهنده , نشاسته گندم , نیتریت سدیم PPM80 , یخ و آب

90%پاسترامی

ترکیـبات :  گوشت قرمز 97.5% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , نمک , ادویه , سایر افزودنی های مجاز

90%سینه مرغ فراوری شده

ترکیـبات :  سینه بوقلمون 97% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , افزودنی های مجاز

97.5%رست بیف

ترکیـبات :  گوشت گوساله فراوری شده 97.5% , نمک تصفیه خوراکی , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی و طعم دهنده , نشاسته گندم , نیتریت سدیم PPM80 , یخ و آب

90%سینه بوقلمون

ترکیـبات :  سینه بوقلمون 97% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , افزودنی های مجاز

97.5%پاسترا بیف تنوری

ترکیـبات :  گوشت گوساله فراوری شده 97.5% , نمک تصفیه خوراکی , ادویه طبیعی یا بر پایه طبیعی و طعم دهنده , نشاسته گندم , نیتریت سدیم PPM80 , یخ و آب

97.5%بیکن بوقلمون

ترکیـبات :  گوشت بوقلمون 97.5% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , افزودنی های مجاز

97.5%بیکن مخلوط

ترکیـبات :  گوشت مرغ و گوساله 97.5% , روغن مایع , گلوتن ,نشاسته , شیر خشک , نمک , ادویه , افزودنی های مجاز

TOP